ŽIDIKŲ KULTŪROS CENTRO SKYRIUS

IR MENO KOLEKTYVAI
Meno kolektyvas

STILIZUOTA KAPELA - ,,ŠATRIJA”

Kolektyvas susikūrė 2014 m. Kolektyvą sudaro 6 mėgėjų meno saviveiklininkai. Stilizuotos kapelos veikla – tai neblėstanti meilė dainai. Vadovė I.Pocevičiūtė.

Ansamblis dalyvauja įvairiuose rajono kultūriniuose renginiuose, vyksta į kitus miestelius ir kaimus. Taip pat nuolat koncertuojama rajono bendruomenių organizuojamose šventėse.

Graži draugystė užmegzta su Latvijos Respublikos Kalni kultūros centru, su kuriais koncertuojama ir kūrybiškai bendradarbiaujama. Taip pat nuolat koncertuojama rajono bendruomenių organizuojamose šventėse. Noriai dalyvauja kviestiniuose renginiuose

Ansamblio repertuaras reguliariai atnaujinamas, jį sudaro populiarios estradinės dainos, romansai, liaudies dainų aranžuotės.

Meno kolektyvas

VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINĖS VEIKLOS BŪRELIS - ŠYPSENA

Nuo 2019 m. rugsėjo mėne­sio savo veiklą pradėjo vaikų vokalinė, šokių grupė į kurią susirinko virš 20- ties vaikų. Vadovė I.Pocevičiūtė. Šis būrelis pasi­dalino į tris gru­pes:

I-oji grupė  – mažieji (darželinukai ir parengiamoji klasė),

II-oji grupė – pirmokai,

III-oji grupė –  didžiųjų grupė.

Mažieji pasirodė esan­tys labai judrūs, nenustygstan­tys vietoje, daug besišypsantys, todėl jiems prigijo „Šypsena  pava­din­i­mas.

Tai vaikų kultūrinio užimtumo būrelis, kurio metu atskiru laiku vaikai repetuoja, užsiima menine saviraiška. Šokio pagalba vaikai lavina judesių koordinaciją, geba pajausti ritmą, muzikuojant ugdyti klausą, dainuojant valdyti mikrofoną, prisijaukinti ,,sceną“ ir tapti artistu. Mokosi jausti atsakomybę ir pagarbiai elgtis scenoje, tai pagrindinės būrelio puoselėjamos vertybės. Vasaros metu vaikai ir jaunimas aktyviai dalyvauja vasaros stovykloje ,,Pagauk ryšį su kultūra“, kurios tikslas turiningai, kultūringai ir kūrybingai užpildyti vaikų vasaros atostogas.

Šie kolek­ty­vai daly­vauja įvairiuose kultūros centro organizuojamuose renginiuose, rajono miestelių organizuojamose šventėse, akcijose.

Meno kolektyvas

KOLEKTYVAS ,,ROMANTIKA”

Išpopuliarėjus savitam romantinės muzikos žanrui Židikų kultūros centre 2016 m. susibūrė romansų ansamblis ,,Romantika”. Kolektyvas jaunas, tačiau padedant žiūrovų aplodismentams tikisi gyvuoti ilgai ir įnešti ryškų indėlį į Židikų krašto kultūrinį gyvenimą. Vadovė I.Pocevičiūtė.

Šiuo metu kolektyve groja ir dainuoja iki 12 įvairaus amžiaus atlikėjų. Aktyviai dalyvaujame kviestiniuose ir vietiniuose renginiuose. Nuolat atnaujiname repertuarą. Prisitaikome prie renginių pobūdžio, todėl galime atlikti ir kitokio žanro dainas. Mielai važiuojame su programa į šventes.

Meno kolektyvas

KOLEKTYVAS „ŠATRIJOS BERNAI“

Kolektyvo repertuaras yra platus, nuo liaudies dainų, romansų iki primirštų praėjusių dešimtmečių dainų ir populiarių šių dienų melodijų. Dainų repertuare galima išgirsti daug žemaitiškų dainų. Juos sutikti galima įvairiose šventėse ir renginiuose. Vadovas M.Klemenis

Meno kolektyvas

KOLEKTYVAS „DUBLIS“

Kolektyvas yra gana jaunas tik šiemet susikūręs. Kolektyvo repertuaras yra platus, nuo liaudies dainų, romansų iki primirštų praėjusių dešimtmečių dainų ir populiarių šių dienų melodijų. Juos sutikti galima įvairiose šventėse ir renginiuose. Vadovas L.Vaišvila

Meno kolektyvas

LĖLIŲ DRAMOS KOLEKTYVAS „ BEBENČIUKAS“

Kolektyvas susikūrė 2013 m. Kolektyvas pastatė M.Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos apsakymą „Į šviesą“, Hanso Christiano Anderseno „Sniego karalienė‘,Brolių Grimų pasaką „Raudonkepuraitė“ ir kitas pasakas. Kolektyvui vadovauja režisierė I.Michalenkovienė. Lėlių dramos teatras dažnai pasirodo įvairiuose renginiuose, vaikų darželiuose, mokyklose bei bendruomenėse.

Meno kolektyvas

DRAMOS KOLEKTYVAS „KAIMO IŠMISLAI“

Kolektyvas susikūrė  2005 m. Jo įkūrėja S.Jurgelienė .Kolektyve vaidina įvairaus amžiaus  vietos saviveiklininkai. Per tą laiką pastatyta nemažai spektaklių : E. Untulio „Laimės smūgis“, V.Ramaneckaitės „Sunki našta“, B.Vilimaitės „Mirusiųjų reikalai“, J.Paukštelio „ Asmeninis reikalas“, J.Valionienės ir A.Surdokienės „ Dideli nemalonumai“, V.Bladykaitės „ Ženteliai“, K.Sajos „ Palangos liūtas“ ir kiti garsūs spektakliai. Kolektyvas dalyvavo Mažeikių, Akmenės, Radviliškio, Žagarės ir Jurbarko rajonų teatrų šventėse „Pastogė“, „Kaimo likterna“. Aplankėme Latvijos Respublikos Liepojos lietuvių bendruomenę „Rūta“. Kolektyvui vadovauja  režisierė I.Michalenkovienė

MOTERŲ SPORTO KLUBAS „LINIJA“

Kolektyvas susikūrė 2010 m. Sporto klubo kolektyve dalyvauja merginos ir moterys. Jos mokosi aerobikos ir meninės gimnastikos pratimų, sportuoja. Čia didžiausias dėmesys skiriamas sportuojančio žmogaus sveikatai ir gerai dvasinei bei fizinei formai palaikyti.

AUDIMO KLUBAS „ LINAS“

Klubas susikūrė 2019 m. Kolektyvo tikslas – išsaugoti audimo tradiciją, supažindinti su darbais, lino apdirbimu. Gavus  audimo staklių labdarą iš Švedijos lietuvių bendrijos ir įsigiję senas nebenaudojamas audimo stakles, jas savo jėgomis atrestauravome ir pradėjome audimo pradžiamokslį. Gilinome žinias įvairiuose edukaciniuose respublikos renginiuose, mokymuose. Šiandien jau patys mokome kitus per edukacines programas vaikus ir suaugusius. Klubui vadovauja edukacinių renginių organizatorė -tautodailininkė I.Klemenienė. Taip pat ji riša ir kitus moko sodų rišimo subtilybių. Puikiai jai sekasi ir juostų pynimas, audimas ir rišimas. Taip pat klubą su austais darbais bei gyvu amato demonstravimu galima sutikti vietiniuose renginiuose, bei Akmenės, Mažeikių, Plungės ir kt. rajoniniuose tautodailininkų organizuojamose parodose, renginiuose.

MOTERŲ RANKDARBIŲ KLUBAS „AUKSARANKĖS“

Klubas susikūrė 2008 m. Jo įkūrėja S.Jurgelienė. Nuo 2010 m. jam vadovauja režisierė V.Abrasonienė. Rankdarbių klubą lanko miestelio pagyvenusio amžiaus moterys, kurios ateina turiningai praleisti savo laisvalaikį, pasimokyti įvairių rankdarbių meno, pasidalinti patirtimi su kitomis mėgstančiomis nerti, megzti, austi, pinti, dekupažuoti, lipdyti, kurti įvairias šventines kompozicijas, gaminti kaukes Užgavėnėms, rišti sodus ir kt. Klubo moterys dalyvauja įvairiose rajono renginiuose ir parodose. „Auksarankės“ dalyvauja labdaringoje veikloje neria kepuraites vėžiu sergantiems vaikams.