Židikų kultūros centro Ukrinų kultūros namai

ir kolektyvai
Meno kolektyvas

DRAMOS KOLEKTYVAS

Veikia nuo įsikūrimo pradžios.į metus su suaugusiais pastatome po vieną naują spektaklį ir trumpas miniatiūras kiekvienam renginiui pagal poreikį. Vaidiname daugiausia lietuvių rašytojų dramos kūrinius žemaičių kalba ,( išimtis buvo šiemet ). Su vaikų dramos kolektyvų pastatome po 2 spektaklius per sezoną. Vaidiname daugiausia savo žiūrovams ir aplinkinių kaimų gyventojams. Su vaikų dramos kolektyvų buvome tapę rajono laureatais ir dalyvave Joniškyje vaikų spektaklių apžiūroje.

Meno kolektyvas

LINIJINIAI ŠOKIAI

Yra 2 grupės suaugusių ir mergaičių. Šokame jau 12 metų. kiekvienais metais dalyvaujame tarptautiniuose festivaliuose ,,Sportas visiems” ir ,,Draugystės tiltas ” Palangoje. Šokame įvairiuose koncertuose ir šventėse Ukrinuose, Mažeikių rajone ir aplinkiniuose rajonuose , Dalyvavome Mažųjų kultūros sostinių pristatyme Vilniuje.

Meno kolektyvas

ŠOKIŲ KOLEKTYVAS ,, KVISTĖJA" . MOTERŲ GRUPĖ

Šis kolektyvas ilgiausiai šokantis ta pačia sudėtimi, pradėjo šokti prieš 25 metus. Repertuare lietuvių liaudies šokiai , įvairių tautų šokiai ir šokiai pagal įvairią pop muziką, Koncertuota visose rajono dainų ir amatų  šventėse , aplankyti visi rajono kultūros namai ir bendruomenės, šokta įvairiuose Lietuvos renginiuose ir šventėse.

Meno kolektyvas

ŠOKIŲ KOLEKTYVAS ,, KVISTĖJA" SENJORIŲ GRUPĖ

Šis kolektyvas pradėjo šokti nuo kultūros namų atidarymo, bet kaip ir visi kolektyvai keitėsi nariai . Iš pirmo tai buvo 8 porų tautinių šokių kolektyvas , kuris koncertavo ,, Grok Jurgeli”, respublikinėse Amatų ir dainų šventėse, Lietuvos ir Latvijos koncertuose. Šia sudėtimi kolektyvas šoka jau 10 metų ( jubiliejų švęsime spalįo mėnesį ). Koncertuojame Ukrinų  ir aplinkinių kaimų bendruomenėm, respublikiniuose renginiuose kaip Vilniuj ,,Amatų šventėse”, tarptautiniame festivalyje ,, Sportas visiems”.

Meno kolektyvas

ŠOKIŲ KOLEKTYVAS ,, KVISTĖJA" - MAŽŲJŲ GRUPĖ .

Meno kolektyvas

ŠOKIŲ KOLEKTYVAS ,, KVISTĖJA" MERGAIČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS

Šis kolektyvas šoka lietuvių liaudies šokius  vienos ir jungtinius šokius su kitais Ukrinų šokių kolektyvais. 

Meno kolektyvas

ŠOKIŲ KOLEKTYVAS ,, KVISTĖJA" - Pop Šokių Kolektyvas ( mergaičių grupė).

Meno kolektyvas

ETNOGRAFINIS ŠOKIŲ KOLEKTYVAS ,, KVĖSTĖ "

Kolektyvas veikiantis nuo pat kultūros atidarymo. Kolektyvas dalyvavo respublikinėse ir rajono dainų šventėse , įvairiuose respublikinėse šventėse, koncertavo Latvijoje, Vokietijoje. Šiuo metu kolektyvui vadovauja savanoris K.Šiaulys ir repetuoja pagal poreikį.

SPORTO KLUBAS

Svarbiausi renginiai : S.Lapinsko šaškių turnyras , ,,Orandžinio kamuolio turnyras ” , skirtas vasario 16 -ąjai, Rudens gatvių turnyras , seniūnijų spartakiada , Sporto varžybos Naisiuose.

Meno kolektyvas

ETNOGRAFINIS ŠOKIŲ KOLEKTYVAS ,, KVĖSTĖ "

Kolektyvas veikiantis nuo pat kultūros atidarymo. Kolektyvas dalyvavo respublikinėse ir rajono dainų šventėse , įvairiuose respublikinėse šventėse, koncertavo Latvijoje, Vokietijoje. Šiuo metu kolektyvui vadovauja savanoris K.Šiaulys ir repetuoja pagal poreikį.

MOTERŲ IR MERGINŲ KLUBAS.

Vadovė J.Šiaulienė

Meno kolektyvas

SENJORŲ VOKALINIS ANSAMBLIS „Kvėstė“ .

Vadovas R.Rankauskas  Susikūrė 2016 m. Koncertuoja įvairiuose rajono renginiuose. Nuolat koncertuojama rajono bendruomenių organizuojamose šventėse. Noriai dalyvauja kviestiniuose renginiuose

Ansamblio repertuaras reguliariai atnaujinamas, jį sudaro populiarios estradinės dainos, romansai, liaudies dainų aranžuotės.

Meno kolektyvas

VOKALINIS INSTRUMENTINIS ANSAMBLIS „ŠEP TEP“.

Vadovas R.Rankauskas

Susikūrė 2015 m. Koncertuoja įvairiuose rajono renginiuose . Noriai dalyvauja kviestiniuose renginiuose. Ansamblio repertuaras reguliariai atnaujinamas, jį sudaro populiarios estradinės dainos, romansai, liaudies dainų aranžuotės.