Kontaktai
Židikų kultūros centras
M. Pečkauskaitės g. 28,
Židikai, LT-89442
Mažeikių r.
Tel: 8 443 50041
Mob. tel: 8 626 19682
El. paštas: zidikukc@gmail.com

Raskite mus per Facebook

Apie mus

ŽIDIKŲ KULTŪROS CENTRASŽidikų kultūros namai (iki 2006), kultūros įstaiga Židikuose, M. Pečkauskaitės g. 28. Nuo 2006 m. spalio 1 d. veikia kaip savarankiška biudžetinė įstaiga.

Kultūros centras skirtas tirti ir tenkinti Židikų seniūnijos gyventojų kultūrinius poreikius, puoselėti krašto tradicijas, organizuoti mėgėjiško ir profesionaliojo meno renginius, rūpintis seniūnijos gyventojų laisvalaikio įprasminimu, teikti kultūros paslaugas, savo veikla puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti edukacinę, pramoginę veiklą, kad visi seniūnijos gyventojai galėtų dalyvauti Kultūros centre veikiančiuose mėgėjų meno kolektyvuose pagal savo pomėgius ir gebėjimus.

Kultūros centre dirba buvusių Židikų, Ukrinų ir Pikelių kultūros namų darbuotojai pagal ankstesnes pareigybes (kultūrinės veikos organizatorius, meno vadovas ir režisierius). Iš viso dirba 19 darbuotojų: 6 – kūrikai, 3 – techninio personalo darbuotojai, 1 – vyresnioji buhalterė, 9 – kūrybiniai darbuotojai.

Židikuose kasmet organizuojama apie 15 renginių vaikams ir virš 40 – suaugusiems, juose pasirodo saviveiklininkai iš 10 kolektyvų: etnogarfinio ansamblio, šokėjų, kapelų, dramos ir skaitovų būrelių, kaimo kapelos ir kt. Pramogines, etnografines šventes bei tradicinius Valstybinių švenčių minėjimus aplanko virš 2000 žiūrovų.

Židikų kultūros centre yra 2 salės: 200 vietų žiūrovų salė, kurioje vyksta masiniai renginiai, koncertai, spektakliai ir diskotekos ir mažoji salė, pritaikyta dailės darbų parodų demonstravimui, stalo sportinių varžybų turnyrams.

1956-08-01 Židikuose, buv. Blaivybės draugijos salėje, atidaryti kultūros namai. 1969 m. persikėlė į naujai pastatytas erdvias patalpas, kuriose yra iki šiol. 1978-1983 m. Židikų kultūros namai tapo zoniniais kultūros namais, 2006 m. - kultūros centru.

Tame pačiame pastate drauge su kultūros centru yra įsikūrę ir Mažeikių muzikos mokyklos Židikų filialas ir Židikų biblioteka.

2008-07-26 kultūros centre vyko Židikų miestelio 440 metų jubiliejus ir knygos apie Židikus pristatymas. 2009 m. Židikų kultūros centras pelnė Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos įsteigtą geriausio praėjusių metų trečios kategorijos kultūros centro premiją ir atminimo ženklą.

2015 m.vasario 27 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-59 ir Židikų kultūros centro direktoriaus 2015 m.spalio mėn.25 d.įsakymu patvirtinta šios sudėties Židikų kultūros centro taryba: Vida Abrasonienė,Židikų kultūros centro režisierė; Ilona Michalenkovienė, Židikų kultūros centro režisierė; Alma Girdvainienė, Židikų seniūnijos bendruomenės pirmininkė; Skirmutė Stasytė, Židikų seniūnė; Antanas Šimkus Židikų Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios kunigas.